Om stiftelsen

Stiftelsen grundades 1913 med "Ändamål att ge understöd åt fattiga barn av familjer tillhörande pauvres honteux inom Göteborg, företrädesvis åt faderslösa barn samt för barn som ej kunnat omhändertas av anhörig eller målsman, bör utackordering till lämpligt hem ske."

Frågor & svar

När kan jag söka bidrag från stiftelsen?
Ansökningsperioden är 1 – 30 september.

Vem kan söka bidrag?
Ideella organisationer med syfte att hjälpa barn och ungdomar mellan 6 och 18 år som kommer från utsatta miljöer på grund av ekonomi eller andra orsaker

Vad ska ansökan innehålla?
Registreringsbevis , årsredovisning, verksamhetsplan, syftet med ansökan inklusive budgetuppställning samt övriga viktiga uppgifter såsom kontaktpersoner, telefonnummer, bankkonto samt eventuell hemsida.

Hur vet jag om jag tilldelats bidrag?
Pengarna sätts in på angivet konto i slutet på november varje år. Bekräftelser skickas inte ut.

Ansök

Bidrag kan sökas för barn/ungdomar som ej fyller 18 år före 2019 års utgång.
Klicka här för att ladda hem ansökningshandlingarna som pdf.

Ladda hem och ansök

Styrelsen

Hans Björkborg, ordförande

Margita Björklund

Leif Friis

Louise Mattus Streiby

Ulf Tengroth